ยินดีต้อนรับ


-
ขอบคุณรูปภาพ จาก ครูเทิดทูน  ทองแม้น

                                               แอพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมร่วมกับกูเกิล  ให้บริการอีเมล  ปฏิทิน  เอกสาร  เว็บไซต์  Drive Google+
รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของกูเกิล  แก่นักเรียน  ครูและบุคลากรของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและทำงานร่วมกันในรูปแบบ
คลาวด์(Cloud Service) สามารถนำไปใช้เป็น เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ทำให้การติดต่อ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่  ทุกเวลา

เมล์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมปฏิทิน โรงเรียนGoogle DriveGoogle DocGoogle Sitesdrupal analytics
เริ่มนับ 5 กรกฎาคม 2559